Privacybeleid

Dit is een privacyverklaring van de Schietsport Vereniging Beilen en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel Meppel onder nummer 40045434 (hierna:
‘SV- Beilen). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de SV-Beilen
mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt
wanneer personen de SV-Beilen website bezoeken of gebruiken, men zich aanmeld als
(aspirant) lid en/of zich inschrijft voor wedstrijden en activiteiten bij de SV-Beilen.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De SV-Beilen verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
       a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere
           activiteit die de SV-Beilen aanbiedt;
       b. zich aanmeldt en/of contact opneemt middels het online contactformulier van SVBeilen
       c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de SV-Beilen;
       d. een formulier invult voor enige SV-Beilen dienst of -informatieverstrekking of een
           formulier invult waarin u verzoekt contact met de SV-Beilen op te nemen.

1.2 De SV-Beilen verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
      a. naam;
      b. voornaam;
      c. adres;
      d. e-mailadres;
      e. telefoonnummer;
      f. leeftijd; / geboortedatum
      g. geslacht;
      h. functie en (indien reeds KNSA lid) uw KNSA lidmaatschapsnummer
      i. bankrekeningnummer, legitimatiebewijs gegevens t.v.b. de wettelijke registratieplicht WWM. (wet wapens
         en munitie)

1.3 De SV-Beilen kan deze gegevens gebruiken om:
      a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
      b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een
          andere activiteit van c.q. namens of bij de SV-Beilen;
      c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
      d. de website van de SV-Beilen te optimaliseren;
      e. contact met u op te nemen of te onderhouden en u de nieuwsbrief toe te zenden.
      f. een aanvraag voor een dienst van de SV-Beilen aan u in behandeling te nemen.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het bestuur van de SV-Beilen secretaris@svbeilen.nl voor:
      a. meer informatie over de wijze waarop de SV-Beilen persoonsgegevens verwerkt;
      b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
      c. inzage in de persoonsgegevens die de SV-Beilen met betrekking tot u verwerkt;
      d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de SV-Beilen.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De SV-Beilen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
      genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 De SV-Beilen zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw
      gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 De SV-Beilen zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw
      uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de SV-Beilen daartoe verplicht is op grond
      van de Wet of een rechterlijke uitspraak. Wanneer men zich aanmeld als (mogelijk) lid
      bij SV Beilen worden uw gegevens wettelijk gedeeld aan de KNSA (Koninklijke
      Nederlandse Schietsport Associatie) om uw (mogelijk) lidmaatschap te effectueren.


5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen
      daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.