Commissies

Technische commissie:

Vacant

Wedstrijdcommissie:
wedstrijdcommissie@svbeilen.nl
Randy Seubring
Alex Benjamin

Veiligheidsfunctionarissen:
Robert Hop
Jan Kiers
Peter Stuart

Klachtencommissie:
Bert van Zonneveld
Henk Drenth

VertrouwensContact Persoon:
Piet de Bruin
vcpsvbeilen@gmail.com
06 2144 6595

“Ervaar al het mooie van de schietsport”

sv beilen