Algemene Leden Vergadering

Beste Leden,

Bij de uitnodiging van heden ochtend met betrekking tot de ALV is per abuis vergeten te vermelden dat (tegen)kandidaten zich beschikbaar kunnen stellen voor de vrijgekomen/herkiesbare bestuursfuncties

U kunt zich conform de statuten beschikbaar stellen tot 30 minuten voor aanvang van de ALV en ondersteund door 5 SV Beilen leden.

Hopend u hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SV Beilen

Namens deze, de secretaris Peter Stuart