29-Maart -2022 zal de ALV

Op dinsdag: 29-Maart -2022 zal de ALV gaan plaatsvinden. Dit jaar wederom online omdat we i.v.m. de nog steeds geldende Corona regels niet zo veel leden tegelijk in het verenigingsgebouw mogen verwelkomen.

U ontvangt voor die tijd net als de vorige keer de reguliere vergaderstukken zodat u zich tijdig kunt inlezen. Bij de uitnodiging zullen ook de instructies bijgevoegd zijn  hoe u online de vergadering kunt bijwonen. Een en ander ontvangt u t.z.t. middels de secretaris email.

Tevens zullen de statuten worden aangepast, dit is noodzakelijk  i.v.m. veranderde (strengere) wetgeving. Met het aanpassen van de wettelijke veranderingen zullen er ook wat kleinere puntjes in de statuten worden aangepast om zo weer helemaal bij de tijd te zijn.

LET OP: zoals te doen gebruikelijk is er op de avond van de ALV géén schieten.